Η Βασική Σημασία της Ανοσοιστο(κυτταρο)χημείας στην Διάγνωση του ΚαρκίνουTHE FUNDAMENTAL IMPACT OF IMMUNOhisto(cytο)CHEMISTRY IN THE CANCER DIAGNOSIS 

Η Βασική Σημασία της Ανοσοιστο(κυτταρο)χημείας στην Διάγνωση του ΚαρκίνουTHE FUNDAMENTAL IMPACT OF IMMUNOhisto(cytο)CHEMISTRY IN THE CANCER DIAGNOSIS

ΜΠΑΛΙΟΥ Ευαγγελία Evangelia BALIOU
M.D., MSc, PhD,Παθολογοανατόμος Ιατρικό κέντρο Αθηνών