Η απεικόνιση στην παρακολούθηση  των νεοπλασμάτων του εγκεφάλου  

Η απεικόνιση στην παρακολούθηση  των νεοπλασμάτων του εγκεφάλου  

ΓΕΡΟΥΚΗΣ Τριαντάφυλλος
Διευθυντής Αξονικού και Μαγνητικού Τομογράφου, Γ.Ν. ”Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” Θεσσαλονίκη