Η αξιολόγηση του υπερήλικα μετά από τραύμα

  Η αξιολόγηση του υπερήλικα μετά από τραύμα 

ΦΑΡΑΖΙ-ΧΟΓΓΟΥΚΙ Χρήστος
MD, Msc, FACS, Επιμελητής Α΄ Χειρουργός Επειγοντολόγος,,ΓΝΕ Θριάσιο,Αθήνα