Η αξιολόγηση της εμπειρίας της θεραπείας του καρκίνου Ν#Η Γ#Π

Η αξιολόγηση της εμπειρίας της θεραπείας του καρκίνου

ΓΚΟΒΙΝΑ Ουρανία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
ΓΚΟΒΙΝΑ Ουρανία Διδάκτωρ του Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής