Η Αξιολόγηση Καρδιαγγειακού Κινδύνου   

  Η Αξιολόγηση Καρδιαγγειακού Κινδύνου   

ΓΟΥΔΕΒΕΝΟΣ Ιωάννης
Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,