Η Αξία της Μέτρησης της Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης 

Η Αξία της Μέτρησης της Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης

ΚΑΠΕΡΝΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος
Ειδικός Παθολόγος Μετεκπαιδευθείς στον Σακχαρώδη Διαβήτη, Καλαμάτα