Η αξία της άσκησης σε χρόνιο ημιπληγικό ασθενή Κριτήρια επιλογής ατομικής και ομαδικής άσκησης Α#Η Γ#Π 04!! Γ#Π 05!! Γ#Π 02!! Γ#Π 15!!

Η αξία της άσκησης σε χρόνιο ημιπληγικό ασθενή Κριτήρια επιλογής ατομικής και ομαδικής άσκησης

ΒΕΝΙΕΡΗ Μαρούσα Επιμελήτρια Β’ Επικουρική ιατρός Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ Γ.Ν. Κορίνθου
Επιμελήτρια Β’ Επικουρική ιατρός Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ Γ.Ν. Κορίνθου