Η αντιμετώπιση των ατόμων με διαβήτη θα πρέπει να έχει κύριο στόχο… Τη γλυκαιμική ρύθμιση

Η αντιμετώπιση των ατόμων με διαβήτη θα πρέπει να έχει κύριο στόχο… Τη γλυκαιμική ρύθμιση

ΜΠΡΙΣΤΙΑΝΟΥ Μαγδαληνή
MD.PhD, ,Παθολόγος – Διαβητολόγος ,Διευθύντρια Παθολογικού Τμήματος,Υπεύθυνη Ιατρείου Διαβητικού ποδιού, Γ.Ν.Λαμίας