Η Αντιμετώπιση της καχεξίας και του πόνου των ογκολογικών ασθενών

 Η Αντιμετώπιση της καχεξίας και του πόνου των ογκολογικών ασθενών

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ Στυλιανή
MD, MSc, PhD© ,Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος ,Επιστημονική Υπεύθυνη τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας,Π.Γ.Ν.. ΑΧΕΠΑ,Θεσσαλονίκη