Η αντιμετώπιση της αυτοάνοσης επιληψίας Γ#Π 05!! Γ#Π 15!! Γ#Π 25!!

Η αντιμετώπιση της αυτοάνοσης επιληψίας

ΜΑΡΚΟΥΛΑ Σοφία
Επίκουρη Καθηγήτρια Νευρολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Υπεύθυνη Ιατρείου Επιληψίας και Εργαστηρίου Εγκεφαλογραφίας ΠΓΝ Ιωαννίνων