Η ανοσοθεραπεία στον θεραπευτικό αλγόριθμο αντιμετώπισης του Καρκίνου  Κεφαλής-Τραχήλου (ΚΚΤ) 

Η ανοσοθεραπεία στον θεραπευτικό αλγόριθμο αντιμετώπισης του Καρκίνου  Κεφαλής-Τραχήλου (ΚΚΤ) 

ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ Παναγιώτης
Παθολόγος-Ογκολόγος,Α Ογκολογικό Τμήμα,Metropolitan General Αθήνα