Η ανθρώπινη διάσταση της ανακουφιστικής φροντίδας και η εφαρμογή της στην Ελλάδα    

Η ανθρώπινη διάσταση της ανακουφιστικής φροντίδας και η εφαρμογή της στην Ελλάδα

ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ Μαρία
MD, FÄ, ehem. OÄ, Παθολόγος Ογκολόγος- Αιματολόγος Επιμελήτρια Γ’ ογκολογικής κλινικής ΥΓΕΙΑ, Αθήνα ,Εξειδίκευση Palliativmedizin Deutschland