Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ  HUMAN PRESENCE IN SPACE HEALTH CONSEQUENCES

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ  HUMAN PRESENCE IN SPACE HEALTH CONSEQUENCES

ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΔΕΛΗ Χρυσούλα Dr. Chrysoula Kourtidou-Papadel
MD, PhD, Director Aeromedical Center of HCAA Vice President , International Academy of Astronautics,Fellow of Aerospace Medical Association ,Fellow of the International Academy of Aviation and Space Medicine,President of the Greek Aerospace medical association and Space research