Η Αναστολή της Λειτουργίας των Σχολείων Λόγω της Πανδημίας του Covid ,Γ#Π 13!! Γ#Π 08!! Γ#Π 17!!

Η Αναστολή της Λειτουργίας των Σχολείων Λόγω της Πανδημίας του Covid

ΑΣΤΕΡΙΑΔΟΥ Φλώρα
Παιδοψυχίατρος MSc,Διευθύντρια Ε.Σ.Υ,ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Θεσσαλονίκη