Η αναπνευστικη Φυσικοθεραπεία  στη δυσλειτουργικη αναπνοη στη ΧΑΠ  

Η αναπνευστικη Φυσικοθεραπεία  στη δυσλειτουργικη αναπνοη στη ΧΑΠ 

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ανδρέας
MD, PT, BA, MSc, PhD© ,Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΠΑ.Δ.Α.,Γενικό & Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς ,Αθήνα