Η ανάγκη χρήσης των υπερήχων στην Ελλάδα

Η ανάγκη χρήσης των υπερήχων στην Ελλάδα

ΜΠΑΛΤΑ Λαμπρινή
Διευθύντρια Νεφρολογίας, Γ.Ν.Πρέβεζας