Η αιθανολική ηπατοπάθεια ως αναδυόμενο πρόβλημα δημόσιας υγείας στην εποχή της πανδημίας COVID-19   

Η αιθανολική ηπατοπάθεια ως αναδυόμενο πρόβλημα δημόσιας υγείας στην εποχή της πανδημίας COVID-19 

ΜΑΝΗ Ηλιάνα
Παθολόγος, Επιμελήτρια ΄Β ΕΣΥ, Β Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, ΓΝ Ιπποκράτειο, Αθήνα