Η Έκταση του Λεμφαδενικού Καθαρισμού στον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου.  Λαπαροσκοπική και Ανοιχτή Προσέγγιση

Η Έκταση του Λεμφαδενικού Καθαρισμού στον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου.  Λαπαροσκοπική και Ανοιχτή Προσέγγιση

ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ Κωνσταντίνος
Διευθυντής Στ’ Χειρουργικής Κλινικής, Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ, Αθήνα Ιδρυτής, Γεν. Διευθυντής NoDE Institute