Ηπατική Ανεπάρκεια Άγνωστης αιτιολογίας Γ#Π 03!! Γ#Π 15!!

Ηπατική Ανεπάρκεια Άγνωστης αιτιολογίας

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Θεμιστοκλής Καθηγητής Παθολογίας –Ηπατολογίας Γ’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Νοσοκομείο Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θεσσαλονίκη
Καθηγητής Παθολογίας –Ηπατολογίας Γ’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Νοσοκομείο Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θεσσαλονίκη