Ηπατεκτομή για Χολαγγειοκαρκίνωμα (iCCA/KLATSKIN  

Ηπατεκτομή για Χολαγγειοκαρκίνωμα (iCCA/KLATSKIN  

ΜΠΡΑΜΗΣ Κωνσταντίνος
Επικ. Καθηγητής,` Χειρουργική Κλινική, ΕΚΠΑ,Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα