Ηπατίτιδα C: Εχουμε Θεραπεία πως θα Εκριζώσουμε τον Ιό? Γ#Π 03!! Γ#Π 13!! Γ#Π 10!! Ν#Η

Ηπατίτιδα C: Εχουμε Θεραπεία πως θα Εκριζώσουμε τον Ιό?

ΣΙΝΑΚΟΣ Εμμανουήλ
Επίκουρος Καθηγητής Δ’ Παθολογική Κλινική, Α.Π.Θ. Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη