Ημιπληγικός Ωμος και Ειδικές Κλινικές Εκδηλώσεις 

Ημιπληγικός Ωμος και Ειδικές Κλινικές Εκδηλώσεις

ΣΤΕΦΑΣ Ελευθέριος
MD, MSc,FEBRM, PhD©,Φυσίατρος, Θεσσαλονίκη