ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ & ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ CGRP/CGRPr  Κριτική αξιολόγηση μελετών CGRP/CGRPr MAbs- pearls and pitfalls 

ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ & ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ CGRP/CGRPr  Κριτική αξιολόγηση μελετών CGRP/CGRPr MAbs- pearls and pitfalls 

ΡΙΚΟΣ Δημήτριος, Dimitrios Rikos,
PhD, Διδάκτωρ Παν. Θεσσαλίας, Στρατιωτικός ΙατρόςΕπιστ. Συνεργάτης Νευρολογικής κλινικής 404 Στρ. Νοσοκομείου Λάρισας Συνεργαζόμενος Θεράπων Ιατρός Κλινική “Ιασώ Θεσσαλίας”