Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας. Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα  

Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας. Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα

ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ Ιωάννης
Αν. Συντ. Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής,ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Θεσσαλονίκη