Ηλεκτροκαρδιογράφημα σε Ηλεκτρολυτικές Διαταραχές Γ#Π 02!! Γ#Π 15!!

Ηλεκτροκαρδιογράφημα σε Ηλεκτρολυτικές Διαταραχές

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΟΤΣΑΚΟΥ Ελένη Ηλεκτροφυσιολόγος-Επεμβατική Καρδιολογος Κλινική ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
Ηλεκτροφυσιολόγος-Επεμβατική Καρδιολογος Κλινική ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ