Ηλεκτρική Θύελλα ELECTRICAL STORM Γ#Π 02!! Γ#Π 15!! Γ#Π 24!!

Ηλεκτρική Θύελλα ELECTRICAL STORM

ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος G Leventopoulo
Καρδιολόγος- Ηλεκτροφυσιολόγος, Επιμελητής Α΄, Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών