Ηθικές προκλήσεις στη φροντίδα των ογκολογικών ασθενών στην εποχή της πανδημίας COVID-19 

Ηθικές προκλήσεις στη φροντίδα των ογκολογικών ασθενών στην εποχή της πανδημίας COVID-19 

ΠΛΟΥΚΟΥ Στέλλα
RN, MSc, PhDc, ΝΕΛ ΑΝΘ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ,Θεσσαλονίκη