Ηθικά διλήμματα ανακοίνωσης της διάγνωσης του καρκίνου στον ασθενή 

Ηθικά διλήμματα ανακοίνωσης της διάγνωσης του καρκίνου στον ασθενή 

ΚΥΡΑΝΟΥΔΗ Αγγελική
Νοσηλεύτρια MSc, PhD (c),Προϊσταμένη Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων , Γ.Ο.Ν.Κ «Οι Άγιοι Ανάργυροι»,Αθήνα