Ε.Ν.Θ.Ε  Εκστρατεία Πρόληψης και Πρώιμης Διάγνωσης της ΧΑΠ  

Ε.Ν.Θ.Ε  Εκστρατεία Πρόληψης και Πρώιμης Διάγνωσης της ΧΑΠ

ΤΡΥΦΩΝ Σταύρος, Stavros M. Tryfon
MD, PhD, FCCP, FERS,Διευθυντής ΕΣΥ – Πνευμονολόγος ,Γεν. Νοσ. “Γ. Παπανικολάου”,Θεσσαλονίκη