Εφαρμογή της Ρομποτικής Τεχνολογίας στην Αποκατάσταση της άκρας χειρός   

Εφαρμογή της Ρομποτικής Τεχνολογίας στην Αποκατάσταση της άκρας χειρός

ΚΩΣΤΑΒΕΛΗΣ Ιωάννης Ioannis Kostavelis
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου,Διδάκτωρ Πανεπιστημίου, Assistant Professor at International Hellenic University, Ερευνητής (Βαθμίδας Γ’) στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Θεσσαλονίκη