Εφαρμογή προγράμματος AMS σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο    Implementing an AMS program in a tertiary hospital 

Εφαρμογή προγράμματος AMS σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο    Implementing an AMS program in a tertiary hospital

ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Αντώνιος MARKOGIANNAKIS ANTONIOS
MPH, PhD, HOSPITAL PHARMACIST, Head Of Pharmacy Department Coordinator Of Antimicrobial Stewardship Team ,General Hospital Of Athens «Laiko»