Εφαρμογή πληροφορικής στη λήψη κλινικής απόφασης: βοηθήματα στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την πρόληψη Π#Η Γ#Π 15!!

Εφαρμογή πληροφορικής στη λήψη κλινικής απόφασης: βοηθήματα στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την πρόληψη

ΤΑΤΣΙΩΝΗ Αθηνά
Αναπλ. Καθηγήτρια Γενικής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων