Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης σε Ουρολογικούς Καρκίνους  

Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης σε Ουρολογικούς Καρκίνους 

ΣΑΚΑΛΗΣ Βασίλειος
PhD, FRCS,Επιμελητής Α’,Ουρολογική Κλινική ΓΝ Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη