Ετερογένεια στο ΣΔτ2.  Είναι ο ΣΔτ2 ενιαία νόσος; 

Ετερογένεια στο ΣΔτ2.  Είναι ο ΣΔτ2 ενιαία νόσος; 

ΜΠΡΙΣΤΙΑΝΟΥ Μαγδαληνή
MD.PhD, ,Παθολόγος – Διαβητολόγος ,Διευθύντρια Παθολογικού Τμήματος,Γ.Ν.Λαμίας