Εστιακή φλεγμονή στη ΧΑΠ  και η ΧΑΠ ως συστηματική φλεγμονώδης νόσος   

Εστιακή φλεγμονή στη ΧΑΠ  και η ΧΑΠ ως συστηματική φλεγμονώδης νόσος 

ΜΑΡΚΑΤΟΣ Μιλτιάδης,
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Χανιά,Κρήτη