Ερυθρά-Ιλαρά  

Ερυθρά-Ιλαρά 

ΚΟΥΣΤΑ Φιόρη
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Διευθύντρια, Δερματολογική Κλινική Ε.Σ.Υ., Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα