Ερπητικές λοιμώξεις:  εργαστηριακός έλεγχος – θεραπεία

Ερπητικές λοιμώξεις:  εργαστηριακός έλεγχος – θεραπεία

ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ Αναστάσιος,
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος,Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός»,Αθήνα