Εργοφυσιολογική προσέγγιση αναπνευστικού post-covid ασθενών 

Εργοφυσιολογική προσέγγιση αναπνευστικού post-covid ασθενών 

ΣΤΑΥΡΟΥ Βασίλειος
PhD, PostDoc ,Εργοφυσιολόγος – Κλινικός Εργοφυσιολόγος ,Εργαστήριο Εργοσπιρομετρίας & Πνευμονικής Αποκατάστασης, Ιατρική Σχολή, Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Founder & Owner at Unique Safe Tele-Exercise Project, Greece