Εργαστηριακός έλεγχος  στην ομαλά εξελισσόμενη, ανεπίπλεκτη  κύηση:  Κατευθυντήριες οδηγίες  

Εργαστηριακός έλεγχος  στην ομαλά εξελισσόμενη, ανεπίπλεκτη  κύηση:  Κατευθυντήριες οδηγίες 

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΣΙΔΟΥ Άννα
Ακαδημαϊκός Υπότροφος Γ΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη