Εργαλεία κλινικής απόφασης στο ΤΕΠ ., τα χρειαζόμαστε?  Clinical Decision Tools in the ED, do we need them?

Εργαλεία κλινικής απόφασης στο ΤΕΠ ., τα χρειαζόμαστε?  Clinical Decision Tools in the ED, do we need them?

ΡΑΔΑΙΟΣ Μιχαήλ Michael S. Radeos
MD, MPH, FASAM,Associate Chairperson, Department of Emergency Medicine Program Director, Addiction Medicine Fellowship New York City HealthVisiting Professor; National and Kqpodistrian University School of Medicine; Attikon Hospital, Athens, GREECE