Επούλωση ελκών – Νεότερες θεραπείες  Ο ρόλος του υπερβαρικού οξυγόνου 

Επούλωση ελκών – Νεότερες θεραπείες  Ο ρόλος του υπερβαρικού οξυγόνου 

ΒΑΒΑΣΗΣ. Παύλος
MD, PhD, Ιδρυτής και Επιστημονικός Διευθυντής της Υπερβαρικής Καταδυτικής Ιατρικής Αθηνών τ. Διευθυντής Μονάδας Υπερβαρικής Καταδυτικής Ιατρικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών Διευθυντής Τμήματος Υπερβαρικής Ιατρικής Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου Μetropolitan Hospital, Αθήνα