Επιχειρησιακό stress Αναγνώριση και διαχείριση   

Επιχειρησιακό stress Αναγνώριση και διαχείριση 

ΡΑΝΤΗΣ Κωνσταντίνος
Ψυχίατρος ΨΤΕΠ/424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη