Επιχείλιος Κλάδος Κάτω Γνάθου στη Χειρουργική του Τραχήλου 

Επιχείλιος Κλάδος Κάτω Γνάθου στη Χειρουργική του Τραχήλου

ΔΡΙΜΑΛΑΣ Νικόλαος
Διευθυντής ΩΡΛ,ΩΡΛ κλινική ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»,Αθήνα