Επιτήρηση πρακτικών: Ήρθε η ώρα να γυρίσουμε στον παραδοσιακό μας ρόλο Ν#Η Γ#Π 13!! Γ#Π 15!!

Επιτήρηση πρακτικών: Ήρθε η ώρα να γυρίσουμε στον παραδοσιακό μας ρόλο

ΔΟΥΒΑΝΑΣ Αλεξανδρος
RN, Msc, PhD(C) ,Νοσηλευτής Επιτήρησης Λοιμώξεων, ΓΝΠ « Π & Α Κυριακού»,Αθήνα