Επιτήρηση για ΗΚΚ ασθενών με χρόνιες ιογενείς ηπατίτιδες υπό αποτελεσματική αγωγή Γ#Π 03!! Γ#Π 15!!

Επιτήρηση για ΗΚΚ ασθενών με χρόνιες ιογενείς ηπατίτιδες υπό αποτελεσματική αγωγή

ΡΑΠΤΗ Ειρήνη
Παθολόγος – Ηπατολόγος, Επιστημονικός συνεργάτης Ηπατολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών