Επιστροφή στην Άθληση μετά από Nόσηση από Covid -19 

Επιστροφή στην Άθληση μετά από Nόσηση από Covid -19

ΚΑΠΙΤΣΙΝΗΣ Ηρακλής
Επιμελητής Α’ Καρδιολόγος,Καρδιολογική Κλινική ΓΝ Κιλκίς