Επιπτώσεις της COVID-19 στην κύηση Impact of Covid-19 during pregnancy  Κ#Η Ν#Η Γ#Π 13!! Γ#Π 18!!

Επιπτώσεις της COVID-19 στην κύηση Impact of Covid-19 during pregnancy

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Ιωάννης Ioannis Tsakiridis,
MD, MSc, PhD, Clinical Fellow in Maternal & Fetal Medicine,Third Academic Department of Obstetrics & Gynecology Aristotle University of Thessaloniki