Επιπτώσεις της πανδημίας στην ποιότητα ζωής των εργαζομένων Γ#Π 13!! Ψ#Α Ν#Η

Επιπτώσεις της πανδημίας στην ποιότητα ζωής των εργαζομένων

ΧΑΡΑΤΣΗΣ Χρήστος
Αναισθησιολόγος, Α.Ν. θεαγένειο, Θεσσαλονίκη