ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ: Πρόληψημ Διάγνωση ,Αντιμετώπιση

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ: Πρόληψημ Διάγνωση ,Αντιμετώπιση

ΤΣΑΧΑΛΙΝΑ Θάλεια
MD, PhD, FRCOG, CCT(Gyn Ong) Διευθύντρια Α΄Κλινικής Γυναικολογικής Ογκολογίας Νοσ. Υγεία, Αθήνα Consultant Surgeon Gynaecological Oncologist Cambridge University Hospital