Επιπλοκές της Αναλγοκαταστολης στη Διαγνωστική Ενδοσκόπηση Γ#Π 03!! Γ#Π 24!! Ν#Η

Επιπλοκές της Αναλγοκαταστολης στη Διαγνωστική Ενδοσκόπηση

ΒΑΡΔΑΣ Εμμανουήλ Διευθυντής Γαστρεντερολόγος Γαστρεντερολογική Κλινική Γ.Ν.ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ Ηράκλειο Κρήτη
ΒΑΡΔΑΣ Εμμανουήλ Διευθυντής Γαστρεντερολόγος Γαστρεντερολογική Κλινική Γ.Ν.ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ Ηράκλειο Κρήτη